Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza w Szczecinie