Projekty

W dorobku pracowni znajdują się realizacje z kategorii budynków użyteczności publicznej, obiektów handlowych i budownictwa mieszkalno – usługowego oraz liczne z zakresu budownictwa jednorodzinnego, wiele z nich nagrodzonych w różnych konkursach.