Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Wiśniowy Sad w Szczecinie na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowy 2 nowych budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym