Adaptacja obiektu przy ul. Kościuszki 22 w Słubicach dla potrzeb sieci BRICOMARCHE