Zagospodarowanie terenu zieleńca wokół jeziora Słonecznego przy ul. Derdowskiego w Szczecinie