Budynek wielorodzinny przy ul. Mickiewicza w Szczecinie

Projekt obejmuje przebudowę i adaptację na cele mieszkalne istniejącego budynku oraz budowę nowego budynku wielorodzinnego z usługami w parterze.