Osiedle “Przygodna Park”

Zespół 12 budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie