Projekt konkursowy – Zespół Budynków, ul. Emilii Plater

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zespołu budynków mieszkaniowych przy ul. Emilii Plater/ks. Salomei w Szczecinie.