Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna ,, DOMU NAD RUSAŁKĄ ‘’ przy ul. Słowackiego w Szczecinie – budynek komercyjny o funkcji gastronomiczno – hotelowej