Restauracja Fast – Food Drive – adaptacja projektu typowego firmy Mc’ Donald’s Szczecin ul. Południowa