Zagospodarowanie Placu Lotników w Szczecinie

– I nagroda realizacyjna w konkursie w 2001r.

– wyróżnienie Towarzystwa Urbanistów Polskich w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w kategorii „Nowo Wykreowana Przestrzeń Publiczna” w konkursie pod patronatem Ministra Infrastruktury w 2008r.

– nagroda SIGNUM TEMOPRIS 2009 w konkursie pod patronatem SARP O/Szczecin za najlepsze zrealizowane projekty obiektów architektonicznych w Szczecinie w okresie 1996 – 2008